Tag Archives: trang trí

8 bài tập rèn luyện não bộ, cải thiện trí nhớ gắn với những điều rất quen thuộc của dân văn phòng

Bộ não con người là một cơ quan rất phức tạp, trung tâm chỉ huy hệ thống thần kinh của con người. Nó kiểm soát hầu hết các hoạt động của cơ thể, giúp quá trình tích hợp và điều phối thông tin. Trong đó, trí nhớ được mô tả là một quá trình nhận […]