Tag Archives: xe lam

Hoài niệm về xe lam

Hoài niệm về xe lam

Ngày nay, dù bóng dáng xe Lam không còn xuất hiện trên đường phố Sài Gòn; nhưng loại xe 3 bánh với tiếng nổ “bành bành” cùng mùi khói xăng đã từng trở thành một phần trong cuộc sống của người dân Sài Gòn. Trong ký ức của nhiều người, xe Lam vẫn là một chút gì đó còn lại của Sài Gòn thuở xa xưa.